İNSAN KAYNAKLARI
  • İnsan Kaynakları Politikası
 
Savranoğlu Group, kuruluşundan itibaren hızla gelişen ve değişen rekabet üstünlüğünün, yatırım yapılmış beyin gücü ile elde edildiğinin bilincindedir.
 
Hedeflerini, her şeyden önce, sahip olduğu insan kaynaklarından aldığı güçle gerçekleştiren Savranoğlu Group, karşılıklı güven ve saygının hâkim olduğu, katılımın ve çeşitliliğin değer gördüğü bir marka olma hedefini benimsemektedir.
 
Savranoğlu Group'un insan kaynakları yönetimi anlayışı, iş yapılan farklı sektörlerin ihtiyaçlarına cevap vererek stratejik hedefleri ve performansı destekleyecek yaklaşım ve uygulamaların oluşturulmasını içermektedir.
 
Farklı sektörlerde ve farklı yapılardaki şirketlerden oluşan Savranoğlu Group’ ta insan kaynakları politikaları, şirketlerin özel koşullarına ve ihtiyaçlarına yönelik esnekliği sağlayacak biçimde belirlenir. Bu politikaların oluşumunda temel amaç, Savranoğlu Group’un insan kaynağının yönetimine yönelik uygulama ve önceliklerinin dayandığı temel anlayışı belirlemektedir.
 
Savranoğlu A.Ş.’nin başarısının temelinde stratejik yönetim yaklaşımı ve değer yaratmayı esas alan kurumsal yapısı yatmaktadır.
 
  • İnsan Kaynakları Uygulamaları
 
Nitelikli İş Gücü Kazandırma:  Savranoğlu Group insan kaynakları vizyonu doğrultusunda, şirketin gelecekte de kalıcılığını sağlayacak ve başarısını sürdürecek, göreve uygun ve nitelikli kişileri kendi bünyesine kazandırmaktadır. Personel seçiminde objektiflik esastır. Görev tanımlarında belirtilen gerekli yetenek, nitelik ve yetkinlikler baz alınarak değerlendirmeler yapılır.
 
Organizasyonu Geliştirme ve Güçlendirme: Savranoğlu Group insan kaynaklarının amacı, çalışanların gelişimine sürekli yatırım yaparak potansiyellerini gerçekleştirmelerini ve verimliliklerini arttırmaktır. Savranoğlu Group insan kaynakları, yöneticilerin çalışanların gelişim sorumluluğunu üstlendiği bir kültür ortamı yaratır ve çalışanların performanslarını düzenli olarak izleyerek bununla ilgili açık iletişimi destekler.  Marka başarısının sürekliliğini sağlayabilmek için organizasyonun, insan kaynağının, sistem ve süreçlerin sürekli gözden geçirilmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda yapılandırılması Savranoğlu Grup insan kaynakları için esastır. Aramıza katılan ve takımımızın bir parçası olan çalışanlarımıza, kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla sahip oldukları mevcut yetkinliklerin yanı sıra, kariyerlerini geliştirmeleri için edinmeleri gereken yetkinlikler doğrultusunda çok sayıda eğitim fırsatları sağlanır.
 
Çalışanların Motivasyonunu ve Bağlılığını Artırma: Katılımcı, paylaşımcı, şeffaf, farklılığa ve yaratıcılığa değer veren bir kültürün oluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak; çalışanların öneri ve beklentilerini dikkate almak; bağlılığı güçlendirici yaklaşımları sürekli geliştirmek; güvenli, sağlıklı, etik değerlerin yaşatıldığı, iş ve özel yaşam arasındaki dengeyi dikkate alan bir iş ortamı sağlamak Savranoğlu Group İnsan Kaynaklarının hedefidir.
 
Performans Değerlendirme: Savranoğlu Group genelinde uygulanan performans yönetim sisteminin amacı, şirkette en iyi performansı yakalamak ve çalışanların performanslarını ortak ilkeler çerçevesinde değerlendirerek yönetmektir. Objektiflik esastır. Çalışanların görevlerine göre gerekli yetkinlikler ve başarı faktörleri belirlenir. Buna göre oluşturulan performans sistemi ile performans değerlendirmesi yapılır. Performans değerlendirme sonuçları (varsa) eğitim, kariyer planlama ve ücretlendirmeye de veri oluşturmaktadır.
 
İş Güvencesi:  Çalışanlarımız, sendika ve şirketimizce oluşturulan sendikal düzen çerçevesinde belirli bir iş güvencesi altında görev yapmaktadırlar.
 
Ücretlendirme sistemi:  Savranoğlu Group'da ücretlendirme sistemi, çalışanların yetki, performans ve sorumlulukları ile iş tecrübesi ve eğitimleri arasında denge kurularak oluşturulur.  Çalışanların ücretleri, şirket içi denge, bireysel performans sonuçları, ücret araştırmaları, piyasada hedeflenen konumlanma ve ekonomik göstergeler doğrultusunda oluşturulmaktadır. Amaç, çalışanların gelir ücretini adil politikalara göre değerlendirmektir.
 
  • İş Başvuruları
     
CV formunu doldurmak için tıklayınız.