SAVRANOĞLU GROUP
 • Tarihçe
 
Üretim, ihracat, istihdam rakamlarının büyüklüğü ve dünya pazarlarındaki rekabet gücüyle, Türkiye ekonomisinde çok önemli bir yere sahip olan Savranoğlu Group'un başarı öyküsünün temelleri, 1900’lü yılların ilk çeyreğinde, Sadık Savranoğlu tarafından atılmıştır.

Yıllar içerisinde Türkiye’nin en büyük kuruluşları arasına adını yazdırmayı başaran Savranoğlu Group, faaliyetlerini birçok alanda sürdürmektedir.

 • 1923 yılında Savranoğlu Deri,
 • 1932 yılında Tabakhane,
 • 1940 yılında Kösele Fabrikası,
 • 1949 yılında Ham Deri,
 • 1952 yılında Savrano Tarım,
 • 1971 yılında Derma Deri,
 • 1973 yılında Savranoğlu İnşaat ve Savranoğlu Turistik İşletmeler A.Ş.
( Savranoğlu Turistik İşletmeler A.Ş. 1989 yılında Pulman Etap Konak Otel'i olarak açıldı. 1996'da Mercure Konak Oteli ve son olarak 2001'de Best Western Konak İzmir olarak  hizmet etmeye devam etti. )
 • 1989 yılında Se Sa Deri,
 • 2011 yılında Se Sa Turizm ve Frija Deri kurulmuştur.
 • 2014 yılında İzmir Park açılacaktır.
 
 • Hakkımızda
   
Savranoğlu Group 1900'lü yıllardan itibaren ziraat, turizm, dericilik, inşaat ve perakende sektörlerinde uzun bir geçmişe, güçlü değerlere ve pazarda yüksek itibara sahip bir kuruluştur.
 
Ortaklarımızla iş mükemmelliği ve karşılıklı güvene dayalı uzun süreli ilişki kurmaya önem veririz. Kuruluşumuzdan bu yana, faaliyetlerimiz ve oluşturduğumuz güvenilir iş ortaklıkları sayesinde sahip olduğumuz servis ve tedarik ağımız, denizcilik sektöründeki müşterilerimizle birlikte airline, catering ve uluslararası catering hizmeti yapan müşterilerimizin farklı ihtiyaçlarına da karşılık vermemize olanak tanımaktadır.
 
Yarattığı tüm değerleri, müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini göz önünde bulundurarak gerçekleştiren Savranoğlu Group, yıllar içerisinde ziraat, turizm, dericilik, inşaat ve perakende sektörlerinde önemli yatırımlar yapmıştır.
 
35 yılı aşkın inşaat tecrübesiyle, İzmir içerisinde son derece kıymetli, sembol binalar tasarlamış, inşa etmiş ve şehrin en prestijli, en güvenilir inşaat firmaları arasında kendine yer bulmuştur.
 
Uluslararası kalitede turizm hizmetleri sunarak, ilk kurulduğu bölge olan İzmir ve çevresinde önemli yerel deneyimler edinmiştir. Bu tecrübesini ve yılların bilgi birikimini, yenilikçi yapısıyla her geçen gün artırarak, gelişimine devam etmektedir.
 
Savranoğlu Group, Kampana ( Savrano ) Deri, Se-Sa Deri ve Derma Deri gibi Türk deri sektörünün en köklü firmalarını bünyesinde barındırmaktadır.
 
Son olarak, İzmir’in en yoğun iş ve yerleşim alanında hayata geçirilmesi planlanan ve hâlihazırda çalışmaları devam etmekte olan İzmir Park AVM ile de perakende sektörüne girmiştir.
 
 • Değerlerimiz
 
 • Güveniliriz…
 • Tüketicilerimize kolayca ulaşabilecekleri yüksek kalitede ürünleri ve güçlü markaları, sınıfının en iyisi hizmet ile sunarız.
 • Faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde en iyi uygulamaları takip eder, daha iyisini yapmayı hedefleriz.
 • Üretim ve hizmet aşamalarındaki kalite çıtasını sürekli yükseltiriz.
 • Farklı görüşlere ve kültürlere açığız.
 • Bireysel farklılıklara saygı gösterir, aynı hedef için tek bir ekip olarak çalışırız.
 • Birbirimize danışır, birlikte öğrenir ve yeteneklerimizi geliştiririz.
 • Hepimizin başarısı şirketimizin başarısıdır.
 • Müşterilerimize, topluma, yasal düzenleyicilere bağlı ve birbirimize yakınız.
 • Müşterilerimizin memnuniyetini, müşterilerimize değer yaratan yeni ürünler ve hizmet ile sağlarız.
 • Paydaşlarımızla iyi ilişkiler kurarız; çevremizdeki sorunların/konuların farkındayız; işbirliğine açık davranırız.
 • Gücümüzü değişimden alırız.
 • Değişim ve yenilikler karşısındaki girişimci ruhumuzla, yeni fikirleri araştırır, destekler ve uygularız.
 • Değişime öncülük eder; yeni pazarlar yaratır, trendleri belirleriz.
 
 • Vizyon
 
Beklentilerin ötesinde ürün ve hizmet kalitesi sunma üzerine kurulu iş modelini, tüm tedarik zinciri içinde temas ettiği her noktada kurduğu güçlü bağlar ile farklılıklar yaratarak kalıcı olmak…
 
İş ilişkisi içinde bulunduğumuz paydaşlarımızla beraber faaliyetlerimizi bir “stratejik çözüm ortağı” niteliğinde yürütmek...
 
 • Sosyal Sorumluluk
 
Sürdürülebilir ekonomik ve sosyal gelişim için tüm kurumlar belli bazı sosyal sorumlulukları taşımak zorundadır. Hem iç hem de dış paydaşlarına karşı 'etik' ve 'sorumlu' davranan Savranoğlu Group, faaliyette bulunduğu ortamı korumak ve geliştirmek için üzerine düşen sorumlulukları gururla ve başarıyla taşır.
 
Savranoğlu Group olarak, ‘’İnsana saygı’’ ve ‘’ Sürekli İyileştirme’’ kavramlarını özünde bulunduran anlayışımız ile kendimizi geliştirirken, sosyal sorumluluklarımızı da yerine getirmeye gayret ediyoruz. Amacımız, kurum/marka kültümüzde yer alan kurumsal sosyal sorumluluk ilkeleri çerçevesinde kamuoyunda farkındalık, bilinçlendirme ve fayda yaratmak. Bu çerçevede Savranoğlu Group'u oluşturan tüm markalarımızda faaliyetlerinin ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini sorumluluk anlayışı içinde yönetmelerini ve toplumu geliştirmeyi öncelikli olarak gündemlerinde tutmalarını bekleriz. Sosyal sorumluluk anlayışımızın kapsamını iş faaliyetlerimiz ve onların etkileriyle sınırlı görmeyiz. Sosyal sorumluluk anlayışımızı ve bu konudaki önceliklerimizi toplum ve çevre için en iyi olanı dikkate alarak belirleriz.
 
Sosyal sorumluluk ilkelerimiz:
 
 • Doğal çevreyi korumak,
 • Müşterilerin tercihlerini dikkate alarak kaliteli ve güvenli ürünler sunmak,
 • İş görenlerin temel hak ve özgürlüklerine saygı göstermek,
 • İşletmeyi ortakların haklarını koruyacak ve yatırımları kârlı kılacak bir şekilde yönetmek,
 • Faaliyetlere ilişkin doğru bilgi sunmak,
 • Toplumun refah seviyesine katkıda bulunacak eğitim, sağlık ve sanat etkinliklerini desteklemek şeklinde özetlenebilecek sosyal sorumluluklar, marka değerini artıran bir pazarlama faaliyeti ya da sosyal eğilimlere hizmet eden bir proje değil, sürekliliği olan ve Savranoğlu Group'a ait tüm şirketlerinin kurumsal kararlarına yansıyan temel ilkeler olarak ele alınır.
 
Savranoğlu Group'ta Kurumsal Sosyal Sorumluluk çalışmaları aşağıdaki ilkeler çevresinde yürütülür:
 
 • İnsan Hakları iç ve dış paydaşlarımız için uluslararası çerçevede tanımlanan insan hakları tanınır ve bu doğrultuda hareket edilir.
 • Her çalışana fırsat eşitliği tanınır. Savranoğlu Group çalışanları ırk, din, cinsiyet, ten rengi, yaş, milliyet, sosyal köken, fiziksel engel, cinsiyet tercihi gibi özellikleri nedeniyle ayrıma maruz kalmaz.
 • Çalışanların mutluluğu üretim ve hizmet kalitesinin garantisidir. Savranoğlu ücret, çalışma koşulları ve sosyal olanakları ile çalışanlarının beklentilerini karşılamayı hedefler. Çalışanlara yaptıkları işe, kalifikasyonlarına göre adil ücretlendirme, yasal gereklere uygun çalışma ve dinlenme koşulları sağlanır.
 • Savranoğlu Group'a bağlı tüm işyerlerinde, işçi sağlığı ve güvenliği öncelikli konular arasındadır. Sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları, yeterli beslenme, yaşam ve çalışma alanlarının temizliği için gerekli düzenlemeler yapılır. Belirlenen standart ve kurallar gereğince uygulanır.
 • İşi ve eğitimi ne olursa olsun her çalışan kendini geliştirme ihtiyacı duyar. Çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini geliştirmeleri, mesleki alanlardaki yenilikleri izlemeleri için hizmet içi eğitim çalışmaları yürütülür.
 • Markalarımızı uluslararası standartlara uyum sağlayarak uygulamalarını sertifikalaştırmaları konusunda teşvik ederiz.
   
Topluluğumuz genelinde kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarından tüm yöneticilerimiz ve çalışanlarımız sorumludur. Bu anlayışlar ile iş planlarımızı oluşturduk ve önemli adımlar attık. Bu doğrultuda;
 
 • Ülkemizdeki ilk otomotiv deri üreticisi olan Se-Sa Deri sektöründe ilk ISO/TS 16949:2002 sertifikasına sahip olmasıyla gurur duymaktayız.
 • Deri serbest sanayi bölgesindeki arıtma tesisimiz ISO/9001:2000 kalite belgesine sahiptir. Bu konuda iyileştirme çabalarımız artarak devam etmektedir.